FBO #480000109521
Infolinia: +48 22 212 86 35
FBO login

nowości

promocje

szukaj w opisach i tytułach

Produkty:
  Utwórz konto / Zaloguj

  Polityka prywatności i plików cookies

  Strona głównaPolityka prywatności i plików cookies

  Polityka Prywatności i Plików Cookies Sklepu Internetowego AloeTech.pl

  Niniejszy  dokument  określa  warunki  przetwarzania  danych  osobowych (zwanych  dalej również „danymi”)  i  plików cookies  w  obszarze  sklepu internetowego aloetech.pl,  prowadzonego  za  pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL:  www.aloetech.pl  zwanej dalej „Sklepem”.

  SPIS TREŚCI

    1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
    2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
    3. INFORMACJE  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  W  CELUZAWARCIA  I  REALIZACJI  UMÓW,  EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
    4. INFORMACJE  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  W  CELU PRZESYŁANIA  NEWSLETTERA5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU  DANYCH  W   CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
    6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU  DANYCH  W  CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
    7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH  W  CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE
    8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
    9. BEZWZGLĘDNE  UPRAWNIENIA  OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
  10. WZGLĘDNE  UPRAWNIENIA  OSÓB,  KTÓRYCH DANE  SĄ PRZETWARZANE
  11. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE
  12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
  13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
  14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
  15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
  16. TAGI PIXELOWE
  17. ODNOŚNIKI  DO  INNYCH STRON  INTERNETOWYCH  LUB OPROGRAMOWANIA
  18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

  §1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest  Michał  Grabarski, prowadzący działalność gospodarczą pod  firmą Aloe Tech F.H.U. Michał Grabarski, z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Paderewskiego 50, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Ministra  Rozwoju,  pod numerem NIP 6490001486 oraz  REGON 003476720.. Z Administratorem można się skontaktować  pod numerami  telefonu:  (+48)  22  212  8635, oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@aloetech.pl

  §2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

  Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ichprzetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych). Gdy informujemy o:

  *  6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
  *  6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe,ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
  *  6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
  *  6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe wcelu wykonania prawnie uzasadnionych interesów

  §3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

  1. Możemy  przetwarzać  dane  osobowe  niezbędne  w  celu  realizacjizawartej z Tobą umowy.  Jednak  jeszcze  przed  jej  zawarciem, możemy  przetwarzać  dane  osobowe  niezbędne w  celu podjęcia działań na
      Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa sięna podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
  2. W  przypadku  realizacji  umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych.  Przetwarzanie  tych danych odbywasię na podstawie
      art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
  3. W  trakcie  realizacji  umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej  strony w celu ewentualnego  rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest
      przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani  na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego.  W  takim przypadku będziemy przetwarzać dane
      osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami  lub  ich  dochodzenie. Przetwarzanie  tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
  4. Będziemy  przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji  oznaczonych  celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z  odrębnych przepisów prawa.
  5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt  3, masz  także  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania
  6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
  7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługipoczty elektronicznej, dostawca  usług  IT, dostawca usług księgowych i oprogramowania  służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności
      elektronicznych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.


  §4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

  1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera.Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie  w  celu  jego  przesyłania.  Newsletter  może zawierać
       treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
  2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
  3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.Jednakże  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
  4. Będziemy  przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać  Twoje dane do  czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera
  5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
      a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
  7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługIT,  dostawca  usługi  poczty  elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.


  §5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

  1. Możemy  przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na  Twoją wiadomość,  przedstawiając szczegóły naszej oferty.
  2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.f) RODO.
  3. Będziemy  przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
  4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
      a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
  6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługIT, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługr eklamowych.

  §6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

  1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w  celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
    *   publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
    *   typ i język przeglądarki,
    *   data i godzina zapytania, 
    *   liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
    *   adres  URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
    *   informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
  2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed  potencjalnymi  atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym,
       możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań
       z użyciem naszych serwerów.
  3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.f) RODO
  4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z  odrębnych przepisów prawa
  5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich  przetwarzania,
      a  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie tych danych jest warunkiem  korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
  7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

  §7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE

  1. Sklep posiada funkcjonalność  przesłania  powiadomienia o wybranym  towarze  pod  adres  e-mail,  wprowadzony  przez użytkownika.
  2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest realizacja żądania użytkownika, a następczo zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi nadużyciami.
  3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.f) RODO.
  4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż  do czasu przedawnienia  roszczeń wynikających  z  odrębnych przepisówprawa
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec ich przetwarzania,
      a  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie tych danych jest warunkiem wysłania powiadomienia. Brak podania tych danych uniemożliwi tą czynność.
  7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

  §8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

  Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie jak;
     -  Dostawca  usług  IT,  hostingodawca, dostawca usług poczty elektronicznej i dostawca usług reklamowych: ALPANET, Polskie Systemy Internetowe,  Zawiercie,
      - Dostawca uslug księgowych: Taurus Zawiercie
     -  Dostawca usługi wysyłania  newslettera:  linuxpl.com,  emaillabs.pl
     -  Dostawca uslugi płatności on-line: Platnosci.pl

  §9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość  skorzystania  z  poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

  Prawo dostępu do danych

  Masz prawo do uzyskania od nas  potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania  dodatkowych informacji o:

  * celach przetwarzania,
  * kategoriach odnośnych danych,
  * odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały  lub zostaną  ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  * w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
  * prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  * źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
  * zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

  Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczącychCiebie  danych  osobowych,  które  są  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych  osobowych,  w  tym  poprzez  przedstawienie  dodatkowego oświadczenia.

  Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

  Masz  prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy  wówczas  obowiązek  bez  zbędnejzwłoki  usunąć  dane  osobowe,  jeżeli  zachodzi  jedna  z  następujących okoliczności:

  * cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na  przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
  * wniosłaś/-eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
  * Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  * Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  * Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następującychprzypadkach:

  * gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalającynam sprawdzić ich prawidłowość,
  * przetwarzanie jest  niezgodne z  prawem, a Ty  sprzeciwiasz  sięusunięciu   danych,   żądając  w  zamian  ograniczenia  ich wykorzystywania,
  * nie potrzebujemy już danych osobowych do celów  przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  * wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie 

  Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłączniena  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w  tym profilowaniu, i wywołuje wobec  Ciebie  skutki  prawne lub w podobny sposób istotnie  na  Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

  *  jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, anami,
  *  jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
  * opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

  Prawo do wniesienia skargi

  Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego:  Prezes  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

  §10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych  osobowych, odnosimy się do niżej opisanych  uprawnień. Możliwość skorzystania z  nich jest każdorazowo zależna od  podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

  W  przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili.  Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

  *  na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
  *  w sposób zautomatyzowany.

  Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest  to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  Prawo do sprzeciwu

  W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art.6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

  * ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
  * podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych  osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów

  §11. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

  Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane  izapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie,smartfonie)  używanym  podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są przesyłane są  do pamięci  używanej  przeglądarki,  która  wysyła  je  z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału

  Pod  względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

  *  Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz  jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich  zapisania na Twoim urządzeniu,
     korzystanie ze Sklepu będzie niemożliwe.
  *  Pliki funkcjonalne  –  pliki  umożliwiające  zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie Sklepu do Twoich potrzeb i preferencji,  np w zakresie  wybranego  języka, rozmiaru czcionki,
     wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności  Sklepu. Bez ich zapisania na  Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu będzie ograniczone.
  *  Pliki  biznesowe  –  do  tej  kategorii  należą  np.  cookies  reklamowe.Bez  ich  zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

  Pod  względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików  cookies:

  * pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
  * pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

  Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

  *  nasze pliki cookies,
  *  pliki cookies podmiotów trzecich.

  §12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

  Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

  *  uwierzytelnianie dostępu,
  *  utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
  *  zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,
  *  „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianychformularzy (opcjonalnie),
  *  „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.

  Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

  §13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

  Korzystanie  z  plików  cookies  podmiotów  trzecich  jest  uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

  GOOGLE

  Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google  Inc.1600 Amphitheatre  Pkwy, Mountain View, CA  94043, Stany  Zjednoczone  w ramach usług:
  *  Google Ads - pozwalają  one  na prowadzenie i ocenę  jakości kampanii  reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi GoogleAds,
  *  Google  Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a takżena badanie zachowań i ruchu  użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

  Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych  jako dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres  IP, domenę,  dane  demograficzne  (wiek,  płeć),  zainteresowania i dane geograficzne

  FACEBOOK

  Wykorzystujemy pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 HackerWay, Menlo  Park, CA  94025, Stany  Zjednoczone. Pliki  te  mogą  być stosowane w celu  połączenia Twojego konta  w  zewnętrznym  serwisie społecznościowym Facebook  z  kontem  w  Sklepie  (o  ile  udostępniamy taką  funkcjonalność i o ile  korzystasz  z  tego  konta.  Pliki  te  mogą  byćr ównież  wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich  czynności  wykonanych z użyciem  przycisków „Udostępnij”  lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

  Korzystanie  z  plików  cookies  podmiotów  trzecich  jest  uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/

  §14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

  Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy  jednak  pamiętać, że brak  zgody na wykorzystywanie   niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

  Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

  *  za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego  w wykorzystywanym przez  użytkownika  telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
  *  poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniuzgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.

  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się  na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich  połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej  witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady  zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/

  §15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

  Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu.  W ramach  pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu. Celem korzystania z  pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze  Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna  może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

  §16. TAGI PIXELOWE

  Wykorzystujemy stosowaną przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, MenloPark, CA 94025, Stany Zjednoczone technologię tagów pikselowych. Są to elementy  publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności  realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności  reklam. Zarządzanie  tagiem pixelowym Facebook  Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika. Więcej  informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

  §17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

  Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

  §18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

  1. Polityka  prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
  2. Zmiana  Polityki  prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
  3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3dni  przed  datą  rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia
   

  Strona główna
  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!
  Firma z którą współpracujemy Forever Living Products jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i działa zgodnie z Kodeksem Etyki PSSB. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

  Zbuduj firmę, którą odziedziczą Twoje dzieci, Być może od razu zaczniesz prowadzić swój własny biznes Forever. Współpraca z FLP umożliwi Ci prowadzenie własnej niezależnej działalności biznesowej, pozwalającej bezkonfliktowo łączyć życie zawodowe i rodzinne. Rozpoczynając współpracę z Forever nic nie ryzykujesz, nie inwestujesz finansowo i nie podejmujesz ryzykownych zobowiązań. Połączyliśmy życie prywatne z pracą bo jak się okazało - jest to przyszłość jeżeli chodzi o biznes. Zobacz link Kariera - https://www.aloetech.pl/kategorie/KARIERA